Start & finish

Start
De start van de 5K Run vindt om 20.14 uur plaats bij ingang Noord B naast de Amsterdam ArenA. Het ophalen van jouw speciale Cruyff Foundation 14k Run eventshirt vindt hier ook plaats. Het inleveren van je persoonlijke spullen kan in de daarvoor aangewezen tenten die hier ook staan opgesteld.

Finish
De finish vindt plaats in de Amsterdam ArenA en sluit om 22.30 uur. Als de meeste deelnemers van de 14K Run binnen zijn in de Amsterdam ArenA, wordt bekend gemaakt hoeveel geld er gezamenlijk is opgehaald voor de Cruyff Foundation. Het programma duurt tot 23.00 uur.